Сайти влади

Міністерство культури України Міністерство культури і туризму м.Рівне Дубровицька районна адміністрація Дубровицька міська рада Дубровицька районна рада

СтатистикаКомунальний заклад "Дубровицький районний будинок культури" Дубровицької районної ради здає в оренду малі архітектурні форми (інформаційні щити розміром 3х6 м) по вул. Воробинській (біля автовокзалу) та вул. Миру (при вїзді в м. Дубровиця) для розміщення реклами.
За довідками звертатися: районний Будинок культури (вул. Макарівська, 2), тел. 2-00-86.

Заява про наміри

3. Характеристика   діяльності    (об'єкта):  коригування проектної документації об’єкту  «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 в м. Дубровиця Рівненської області», яке полягає в наступному:

   -  будівництво будівель  і споруд,  благоустрій  території  комплексу буде здійснюватись однією чергою 4-ма пусковими комплексами;

   -  поділ   будівництва   інженерних   мереж,  котрі  обслуговують  будівлі  і  споруди на 4 пускові

      комплекси відповідно до черговості будівництва об’єктів;

   -  генпланом   передбачено   зміну   розміщення  будівлі  блочно-модульної  котельні,  навісу для

       складування палива, спортивних майданчиків, автомобільних стоянок;

   -  заміна  бетонних  резервуарів  на  резервуари   горизонтальні  сталеві  (РГС),  зміна габаритних

       розмірів пожежних резервуарів (V=2х100 м3, 1х75 м3);

   -   зміна габаритних розмірів футбольного поля, бігових доріжок, трибун для глядачів;

   -  встановлення резервуару води для поливу футбольного поля V=1х50 м3 з насосною станцією;

   -  зміна    конструкції    покриття    проїздів,   спортивних    майданчиків   на   території спортивного комплексу;

     -  коригування проекту будівництва інженерних мереж комплексу, яке полягає у прокладанні мережі каналізації до існуючої КНС, зміні конструкції системи освітлення футбольного поля, підключенню ревервуару води для поливу до існуючої мережі водопроводу, прокладанні мережі зливової каналізації автостоянок з влаштуванням нафтовловлювачів.

      Транскордонного впливу немає.

4.               Соціально – економічна   необхідність   планованої  діяльності:  будівництво спортивного комплексу  з метою  покращення фізичної форми та оздоровлення населення

5.  Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

      -  земельних: 2,5013 га;

      - енергетичних: витрати палива (деревна пелета) – 340,7 т/рік (170,35 ТУП/рік);

- водних: 29,812 тис. м3/рік;

- трудових:   в   період   будівництва  –  28 працюючих;  в   період   експлуатації –  18 чоловік обслуговуючого персоналу.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): при будівництві - транспорт    підрядника;   при   експлуатації  –   спеціалізований   та     власний автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих  речовин в атмосферному    повітрі;    забезпечення    безпечного   поводження   з   відходами.

     Розглядається в одному варіанті.

8.                Необхідна  еколого - інженерна  підготовка і  захист  території за варіантами: не потрібна.

9.               Можливі    впливи    планованої    діяльності    (при    будівництві   і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

    -  вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту  відсутній;

    - вплив  на   повітряне   середовище: при   експлуатації  присутні  викиди   забруднюючих  речовин в  атмосферу  від  котельні і стоянок  автотранспорту;  при  будівництві  присутні   викиди  від автотранспорту і будівельної техніки;

    -   вплив на грунти – можливе забруднення твердими побутовими відходами (ТПВ) та  будівельними

           відходами,  що   утворюються   під   час   будівництва;  

 -  вплив на геологічне середовище - відсутній;

 -  вплив на водне середовище – господарсько-побутові стічні води

 -  вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні викиди - відсутній.

     Вплив  на  навколишнє  соціальне  середовище  (населення) – позитивний.     

        Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

10. Відходи  виробництва   і  можливість   їх   повторного   використання,  утилізації,  знешкодження  або   безпечного  захоронення:  тверді побутові відходи тимчасово   зберігаються   в   закритих  контейнерах  на  території  з   подальшим     вивозом  на  санкціоноване  сміттєзвалище;  виробничі відходи (зола)  тимчасово   зберігаються   в   закритих  контейнерах з   подальшим вивозом  на  поля в якості добрив

11.  Обсяг виконання ОВНС: у відповідності  з ДБН  А.2.2-1-2003  «Склад  і зміст матеріалів   

         оцінки     впливів   на     навколишнє     середовище   (ОВНС)   при   проектуванні  і  будівництві

        підприємств, будинків і споруд».

12.  Участь   громадськості:   розповсюдження    «Заяви   про   наміри»   і   «Заяви про екологічні

        наслідки»  через   засоби   масової   інформації.   Доступ  громадськості до   матеріалів     проекту  

        ОВНС,    врахування    заяв   та   звернень    громадських   організацій    та   об’єднань,    окремих  

        громадян.   Ознайомитись    з    матеріалами,   надати     запитання    та    пропозиції   можна   за

 адресою   замовника.