Сайти влади

Міністерство культури України Міністерство культури і туризму м.Рівне Дубровицька районна адміністрація Дубровицька міська рада Дубровицька районна рада

СтатистикаРезультати конкурсу

Друк

Основні завдання директора музею:

дотримуватись положень чинного законодавства України;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам закладу культури;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного та/або місцевого бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження (погодження) органу управління;

подавати в установленому порядку органу управління, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність закладу культури;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його авторитету на районному та державному рівні;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової  (виконавської) дисципліни;

виконувати вимоги, надані органом управління в межах своєї компетенції;

забезпечити організацію виконання програм розвитку закладу на 1 рік та на 5 років, що були представлені на засіданні комісії з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу “Дубровицький історико-етнографічний музей” Дубровицької  районної ради, що передбачають реалізацію основних завдань згідно з додатками 1 та 2;

прийняти матеріальні цінності закладу культури згідно акту прийому -передачі, а у разі припинення трудових відносин з органом управління передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника, на підставі акта приймання-передачі та інші зобов’язання.

Основні права директора музею:

без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштів закладу культури;

укладати договори та інші угоди за погодженням з органом управління та власником;

укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом закладу культури, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  закладу культури;

розпоряджатися нерухомим майном закладу за погодженням з органом управління, а в окремих випадках – з власником закладу культури;

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;

в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу культури;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом, статутом закладу культури і цим контрактом до компетенції Керівника.